Кафедра фармакології, клінічної фармакології та фармації

Про кафедру

Місія кафедри: бачить своє призначення у підготовці висококваліфікованих фахівців, що мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентоздатні на ринку праці в Україні та за кордоном і ефективно комунікують у професійному та суспільному середовищі. Акцент робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей стосовно глибоких теоретичних знать, можливостей практичного застосування лікарських засобів, а також їх обігу та дослідженню.
Кафедра реалізує ОПП: Медицина, Педіатрія, Стоматологія, Парамедик, Сестринська справа та Фармація.
Завдання:
- збільшення інтелектуального потенціалу кафедри, розвиток та модернізація науково-дослідної бази кафедри, постійне підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу;
- постійна розробка і впровадження інноваційних методів освітнього процесу, застосування передових інноваційних технологій;
- удосконалення змісту навчальних дисциплін кафедри;
- розробка та удосконалення силабусів та робочих навчальних програм дисциплін;
- адаптування програм навчальних дисциплін відповідно до європейського освітнього простору;
- розроблення та видання навчально-методичної літератури з урахуванням перспектив розвитку фармакології;
- активізація науково-дослідної діяльності кафедри у постійній кооперації зі стратегічними партнерами.

Луценко Руслан Володимирович

Луценко Руслан Володимирович

завідувач кафедри, доктор медичних наук, доцент закладу вищої освіти

У 1998 р. закінчив медичний факультет Української медичної стоматологічної академії з відзнакою. На кафедрі...

Важнича Олена Митрофанівна

Важнича Олена Митрофанівна

доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти

У 1982 р. закінчила медичний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту. На кафедрі працює...

Власова Олена Вікторівна

Власова Олена Вікторівна

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

У 1999 р. закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. На кафедрі працює з 20...

Корисні ресурси

ПДМУ